Avisering att införa krav på kollektivavtal eller likvärdiga förmåner för nystartsjobb under 2017

Publicerad

Att det införs ett krav på att lön och andra anställningsvillkor ska följa, eller vara likvärdiga med, kollektivavtal för att det ska kunna lämnas stöd för nystartsjobb.

Vad innebär förslaget?

Att det införs ett krav på att lön och andra anställningsvillkor ska följa, eller vara likvärdiga med, kollektivavtal för att det ska kunna lämnas stöd för nystartsjobb.

Varför görs detta?

Kollektivavtalens ställning måste värnas. I de flesta subventionerade anställningar ställs krav på i vilken mån lön och andra anställningsvillkor ska följa, eller vara likvärdiga med, kollektivavtal. Nystartsjobben är den mest omfattande formen av subventionerade anställningar sett till antalet deltagare men för dessa finns inte samma krav. Regeringen har för avsikt att under 2017 ställa krav på anställningsvillkor som följer, eller är likvärdiga med, kollektivavtal även för nystartsjobben. Syftet med förändringen är att säkerställa lika goda arbetsvillkor för alla som anställs med en lönesubvention. Genom att förändringen införs 2017 kommer det att vara möjligt för de arbetsgivare som idag inte uppfyller ett sådant krav att vidta åtgärder för att uppfylla de villkor regeländringen medför.

Vilka berörs av förslaget?

Arbetsgivare som får stöd till nystartsjobb och de som anställs på nystartsjobb hos arbetsgivare vars lön och andra anställningsvillkor inte följer, eller är likvärdiga med, kollektivavtal.

När träder förslaget i kraft?

Under 2017.

Källa: BP16 UO14, avsnitt 3.5.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.