Avskaffa bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och arbetslivsintroduktion

Publicerad Uppdaterad

Beslutet innebär att det arbetsmarknadspolitiska programmet Arbetslivsintroduktion avskaffas till följd av att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort.

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att det arbetsmarknadspolitiska programmet Arbetslivsintroduktion avskaffas till följd av att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort.

Varför görs detta?

Den bortre tidsgränsen har varit ineffektiv för att minska sjukfrånvaron samtidigt som den fått betydande negativa konsekvenser för många människor.

Syftet med att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen är att skapa en mer human och förutsägbar sjukförsäkring.

Att programmet arbetslivsintroduktion avskaffas är en följd av det övriga beslutet, eftersom programmet avser och kom till för att ta hand om dem som inte har rätt till sjukpenning på grund av tidsgränserna sjukförsäkringen.

Beslutet kommer att medför att myndigheterna kan fokusera på att identifiera och vidta åtgärder för personer som har behov av dessa, istället för att administrera den rundgång mellan systemen som personer utsätts för idag.

Vilka berörs av beslutet?

I grunden berör beslutet de personer som efter två och ett halvt år (30 månader) har lämnat eller kommer att lämna sjukförsäkringen, samt dem som haft sjukersättning eller aktivitetsersättning och i dagsläget inte kan få sjukpenning på grund av karenstiden.

För Arbetsförmedlingen innebär beslutet att enbart personer som bedöms ha förutsättningar att söka arbete eller ta del av myndighetens insatser kommer att vara aktuella. I dagsläget får myndigheten lägga mycket tid och kraft på att administrera ersättningar för personer som egentligen är för sjuka för att vara inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016. Personer som dessförinnan har påbörjat insatser hos Arbetsförmedlingen inom programmet Arbetslivsintroduktion kommer dock kunna slutföra dessa.

Källa: BP16 UO14, avsnitt 3.5

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.