Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Publicerad

Regeringen vill avskaffa systemet med etableringslotsar och kommer att presentera förslag på lagändringar med detta syfte. Förslaget innebär att systemet med etableringslotsar avskaffas och därmed även de nyanländas rätt att välja en etableringslots.

Vad innebär förslaget?

Regeringen vill avskaffa systemet med etableringslotsar och kommer att presentera förslag på lagändringar med detta syfte. Förslaget innebär att systemet med etableringslotsar avskaffas och därmed även de nyanländas rätt att välja en etableringslots.

Varför görs detta?

En stor del av medlen för etableringsinsatser har tidigare använts till etableringslotsar. Flera uppföljningar, bland andra Riksrevisionens granskning av systemet, visar på allvarliga brister som indikerar att det inte är en effektiv insats. Arbetsförmedlingens beslut om att avsluta tjänsten visar också att lotsen inte har varit en ändamålsenlig insats.

Vilka berörs av förslaget?

Nyanlända inom etableringsuppdraget och de företag som tidigare har levererat tjänsten etableringslots.

Arbetsförmedlingen avslutade i februari i år samtliga avtal med etableringslotsar. Arbetsförmedlingen motiverade sitt beslut med att säkerhet och kvalitet inte längre kunde garanteras. Beslutet innebar att alla kontrakterade leverantörers avtal har sagts upp. Det finns därför inte längre några nyanlända som har stöd av en lots eller några kontrakterade leverantörer av tjänsten.

När träder förslaget i kraft?

Förslaget att avskaffa systemet med etableringslotsar planeras träda i kraft den 1 januari 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.