Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Budgetpropositionen 2016: Professionsmiljarden - för bättre och effektivare användning av kompetensen inom hälso- och sjukvården

Publicerad Uppdaterad

Förslaget innebär att regeringen avsätter en miljard kronor för att stimulera bättre och effektivare användning av kompetensen inom hälso- och sjukvården bl.a. genom bättre administrativa stöd för hälso- och sjukvårdens professioner. Satsningen ska på ett positivt sätt bidra till landstingens arbete med kompetensförsörjning.

Syftet med Professionsmiljarden är att bidra till att höja kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården genom att bland annat förbättra förutsättningarna för landstingens kompetensförsörjningsarbete.   

Professionerna i hälso- och sjukvården, och landstingen berörs

Den här satsningen berör både de olika professionerna i hälso- och sjukvården, och landstingen som ju har en tudelad roll i sammanhanget – både som huvudmän för hälso- och sjukvården och som arbetsgivare för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Professionsmiljarden ersätter tidigare satsningar

Professionsmiljarden ersätter de tidigare satsningarna Samordnings- och tillgänglighetsmiljarden och Kömiljarden. Medan Kömiljarden innebar medel till landstingen kopplade till skarpa prestationskrav och med kortare väntetider som förväntad output, har den ettåriga satsningen på samordning och tillgänglighet ett något annorlunda fokus. Samordnings- och tillgänglighetsmiljarden problematiserar tillgänglighet ur ett bredare perspektiv och lade stor vikt vid landstingens egna processer för att utveckla en mer tillgänglig och patientcentrerad vård.

Professionsmiljarden kopplar nu en ytterligare dimension till tillgänglighet och kvalitet i vården, dvs. hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs - personalen. Problem med kompetensförsörjningen, exempelvis brist på vissa yrkesgrupper, minskar vårdens kapacitet och försämrar därmed tillgängligheten. Genom effektivare användning av kompetens där bättre administrativa stöd är en viktig del och ett mer ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete kan såväl tillgängligheten som kvaliteten öka.

1 miljard årligen från 2016

Regeringen avsätter från och med 2016 en miljard kronor årligen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.