Ersättning för hyreskostnader

Publicerad

Kommunen har idag möjlighet att få ersättning för hyreskostnader som uppstår i väntan mellan det att kommunen anmält en anvisningsbar plats inom en överenskommelse och det att en nyanländ flyttar in. Förslaget innebär att beloppsgränsen för varje bostad och restriktionen att ersättningen enbart lämnas i mån av tillgång på medel tas bort.

Vad innebär förslaget?

Kommunen har idag möjlighet att få ersättning för hyreskostnader som uppstår i väntan mellan det att kommunen anmält en anvisningsbar plats inom en överenskommelse och det att en nyanländ flyttar in. Förslaget innebär att beloppsgränsen för varje bostad och restriktionen att ersättningen enbart lämnas i mån av tillgång på medel tas bort.

Varför görs detta?

För att reglerna för ersättningen ska fungera även när det aviserade förslaget om en ny lag om mottagande för bosättning genomförs bör beloppsgränsen för varje bostad och restriktionen att ersättningen enbart lämnas i mån av tillgång på medel tas bort.

Vilka berörs av förslaget?

Kommuner som tar emot nyanlända och som har hyreskostnader mellan det att de anmält en anvisningsbar plats inom en överenskommelse till dess att en nyanländ flyttar in.

När träder förslaget i kraft?

När den nya lagen om mottagande för bosättning införs. I den remitterade departementspromemorian föreslås lagen träda i kraft 1 juli 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.