Jordbruksministrar diskuterade åtgärdsplan för EU:s lantbrukare

På extramöte i Bryssel diskuterades EU-kommissionens åtgärdsplan värd 500 miljonereuro till stöd för EU:s lantbrukare. I fokus stod den allvarliga situationen på mjölkmarknaden med låga mjölkpriser under lång tid. Det har skapat en situation för många mjölkbönder i EU. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i mötet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med danska livsmedelsministern Eva Kjer Hansen
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med danska ministern Eva Kjer Hansen på extrainsatta jordbruksrådet. Foto: Europeiska unionens råd

EU-kommissionen presenterade vid mötet en åtgärdsplan för EU:s lantbrukare, värd 500 miljoner euro. Hur stödpengarna ska fördelas mellan EU:s medlemslännder ska diskuteras vidare i veckan och inom kort väntas ett beslut av EU-kommissionen.

-  Kommissionären aviserade ett väldigt kraftfullt stödpaket på 500 miljoner euro som han vill sätta in för att överbrygga den här krisen som finns i alla 28 länder. Det är ju närapå 5 miljarder svenska kronor och det är viktigt att de här medlen används på ett effektivt och rättvist sätt, sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en presskommentar efter mötet.

Anledning till extramötet var den allvarliga situationen på jordbruksmarknaden med mycket låga mjölkpriser under lång tid. Prisfallet är bland annat orsakat av Rysslands importstopp av livsmedel, fallande världsmarknadspriser och att mjölkkvoterna togs bort i mars.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Luxemburgska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)