Extra EU-möte om situationen på mjölkmarknaden

EU:s jordbruksministrar ska vid ett extrainsatt möte i Bryssel den 7 september diskutera läget i mjölksektorn. Låga mjölkpriser har lett till en svår situation för mjölkbönder i hela EU, inklusive Sverige. På mötet deltar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid tidigare rådsmöte i Bryssel Foto: Europeiska unionens råd

EU-kommissionen kommer att informera om marknadsläget i EU:s jordbrukssektor. Diskussionen förväntas kretsa kring situationen på mjölkmarknaden. Låga mjölkpriser under en lång tid har lett till att många mjölkproducenter har en ekonomiskt ansträngd situation.

Prisfallet på mejeriprodukter beror på ökat utbud på världsmarknaden, minskad efterfrågan från framför allt Kina och det ryska importstoppet som infördes 2014. Ryssland förbjöd då import av livsmedel från bland annat EU. För att hantera  effekterna av importstoppet har EU-kommissionen vidtagit vissa krisåtgärder som riktar sig mot frukt-, grönsaks- och mjölkmarknaden.

På rådsmötet förväntas många EU-länder begära att kommissionen inför nya krisåtgärder för mjölksektorn. Kommissionen har långtgående befogenheter att fatta beslut om krisåtgärder.

Regeringen anser mot bakgrund av den allvarliga situationen för många mjölkproducenter i EU att Sverige bör inta en konstruktiv hållning till effektiva åtgärder på EU-nivå. Förutsättningen är att dessa finansieras inom ramen för den beslutade budgeten.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Luxemburgska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)