Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

Extra migrationsministermöte 22 september

Publicerad

Vid det extrainsatta rådet för rättsliga och inrikes frågor kommer främst kommissionens förslag om att omfördela 120 000 personer i behov av skydd från Italien, Grekland och Ungern att diskuteras vidare. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltar i mötet.

Det extrainsatta RIF-rådet den 22 september är en uppföljning av mötet den 14 september eftersom enighet inte kunde nås kring kommissionens förslag om att omfördela 120 000 personer i behov av skydd från Italien, Grekland och Ungern.

Ungern har meddelat att man inte vill bli föremål för omfördelning. En av de utestående frågorna är därför vad som ska ske med de 54 000 platserna som var avsedda för Ungern. En annan fråga är möjligheten för en medlemsstat att undgå att ta emot personer i behov av skydd.

Den övergripande svenska prioriteringen är att ett beslut om en tvingande tillfällig omfördelningsmekanism, som omfattar 120 000 personer med behov av skydd, ska fattas och att så många länder som möjligt är med och tar emot.

Regeringen anser att det är viktigt att alla medlemsstater deltar samt att möjligheten att avstå från att ta emot personer i behov av skydd bör begränsas så långt möjligt.

Kommenterad dagordning för EPSCO 9-10 december

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen