Förlängning av traineejobben inom välfärdssektorn

Publicerad Uppdaterad

Traineejobb inom välfärdssektorn ska kunna förlängas under ytterligare ett år till som mest två år givet att studierna fortfarande pågår.

Vad innebär beslutet?

Traineejobb inom välfärdssektorn ska kunna förlängas under ytterligare ett år till som mest två år givet att studierna fortfarande pågår.

Förlaget innebär att arbetsgivarna får fortsatt stöd, men till en lägre subventionsgrad (50 procent av lönekostnaden, dock högst 300 kr per dag för en anställning på 50 av heltid), för de deltagare som behöver längre tid än ett år för att slutföra sin utbildning.

Varför görs detta?

Ett års traineejobb bedömdes ursprungligen vara tillräckligt. Därefter har det dock visat sig att det är viktigt att det finns en möjlighet till längre tid för att slutföra utbildningen inom ramen för insatsen.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2015.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.