Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Första mötet med vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

Publicerad

Måndagen den 14 september träffades regeringens nya vetenskapliga råd för hållbar utveckling för första gången. På plats fanns ordförande Karin Markides, klimat- och miljöminister Åsa Romson och framtidsminister Kristina Persson och större delen av de forskare som ingår i rådet.

Kristina Persson, Åsa Romson och Karin Markides
Från vänster: Framtidsminister Kristina Persson, rådets ordförande Karin Markides och klimat- och miljöminister Åsa Romson. Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

- Dagens möte var mycket inspirerande och förtroendeingivande och vi har tagit ett viktigt steg för att etablera rådets arbete. Det finns en stor kunskapsbredd inom rådet och ledamöternas nätverk. Vi har fört intressanta diskussioner där det lokala och globala kopplar till de nationella utmaningarna inom hållbarhetsfrågorna säger Karin Markides, rådets ordförande.

Långsiktiga miljö- och hållbarhetsfrågor

Det vetenskapliga rådet har skapats för att vara en arena för dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället och för att bidra till att politiken för miljö och hållbar utveckling ges en så god vetenskaplig bas som möjligt.

Rådet ska lyfta fram vetenskapligt underlag och bidra till långsiktigt och tvärsektoriellt tänkande. 

Medlemmar i det vetenskapliga rådet

Ledamöter:

 • Gustaf Arrhenius, VD för Institutet för Framtidsstudier samt professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.
 • Georgia Destouni, huvudsekreterare vid forskningsrådet Formas och professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet.
 • Östen Ekengren, vice VD för IVL Svenska miljöinstitutet.
 • Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, KTH, och professor i miljöstrategisk analys.
 • Annika Carlsson-Kanyama, docent i industriell ekologi vid KTH samt forskningsdirektör för klimat- och energianpassning vid försvarets forskningsinstitut, FOI.
 • Agneta Marell, professor i företagsekonomi och vicerektor för samverkan och innovation vid Umeå universitet.
 • Lena Neij, professor i industriell miljöekonomi vid Lunds universitet.
 • Måns Nilsson, forskningschef på Stockholm Environment Institute, SEI, och adjungerad professor vid KTH.
 • Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.
 • Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.
 • Marie Vahter, professor i miljömedicinsk toxikologi vid Karolinska institutet.
 • Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling vid SLU och professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.

Ordförande är Karin Markides, professor i analytisk kemi och avgående rektor för Chalmers tekniska högskola. Huvudsekreterare är Anders Turesson, Miljö- och energidepartementet.