Fortsatt satsning på studiemotiverande kurser på folkhögskola för dem som fyllt 25 år och möjlighet till längre kurser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Publicerad Uppdaterad

En fortsatt möjlighet till studiemotiverande kurs vid folkhögskola för deltagare fyllda 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin som saknar fullföljd grund- eller gymnasieutbildning. Även längre studiemotiverande kurser, upp till fem månader, för deltagare med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Vad innebär beslutet?

En fortsatt möjlighet till studiemotiverande kurs vid folkhögskola för deltagare fyllda 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin som saknar fullföljd grund- eller gymnasieutbildning. Även längre studiemotiverande kurser, upp till fem månader, för deltagare med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Varför görs detta?

För att motivera deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin att återgå till studier på grundskole- eller gymnasienivå för att höja utbildningsnivån och stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga får ta del av utbildningar som kan förbättra deras möjligheter att konkurrera om jobben på samma villkor som alla andra. Längre tid i studiemotiverande kurs på folkhögskola för personer med särskilda svårigheter kan stärka utsikterna för att motiveras och gå vidare till andra studier.

Vilka berörs av beslutet?

Deltagare fyllda 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin som sakar fullföljd grund- eller gymnasieutbildning.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016.

Källa: BP16 UO14, avsnitt 3.5

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.