Fortsatt utökade medel för flyktingguider och familjekontakter

Publicerad

Verksamheten innebär bland annat att nyanlända ges chans att tala svenska och lära sig mer om det svenska samhället. Dessutom kan nya kontakter skapas som bidrar till utökade nätverk både för de nyanlända och för de som bott i Sverige en längre tid eller är födda här.

Vad innebär förslaget?

I vårbudgeten för 2015 ökades medlen för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med 30 miljoner kronor. Regeringen föreslår i Budgetpropositionen för 2016 en fortsatt utökning motsvarande 30 miljoner kronor 2016 och 40 miljoner kronor 2017-2019 för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Inklusive förslaget i Budgetpropositionen för 2016 finns nu totalt 51 miljoner kronor avsatta för respektive år 2016-2019.

Verksamheten innebär bland annat att nyanlända ges chans att tala svenska och lära sig mer om det svenska samhället. Dessutom kan nya kontakter skapas som bidrar till utökade nätverk både för de nyanlända och för de som bott i Sverige en längre tid eller är födda här.

Varför görs detta?

Det civila samhället har en viktig roll för nyanländas etablering. I kommunerna och det civila samhället finns många goda idéer och en stark vilja att engagera sig och bidra positivt till nyanlända invandrares etablering. För att skapa mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar för det civila samhället att bidra till nyanländas etablering avsätter regeringen fortsatt ytterligare medel 2016–2019 till verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Vilka berörs av förslaget?

Verksamheten riktas i huvudsak till målgruppen för förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, det vill säga flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga.

När träder förslaget i kraft?

1 januari 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.