Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling, En uppmaning till handling

Publicerad

Världen måste sätta full fart för att förverkliga den nya ambitiösa och omvälvande agendan för hållbar utveckling.

 • Foto på det signerade dokumentet.

  En uppmaning till handling av genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling signerades.

  Foto: Regeringskansliet

 • Foto på Jan Eliasson och Stefan Löfven

  Stefan Löfven träffade bland andra FN:s vice generalsekreterare, Jan Eliasson.

  Foto: Regeringskansliet

 • Foto från pressträffen

  På en pressträff presenterades att den svenska regeringen har tagit initiativ till en högnivågrupp med nio ledare från olika delar av världen för att säkerhetsställa att de 17 globala målen och 2030-agendan genomförs på alla nivåer i samhället.

  Foto: Regeringskansliet

 • Foto på Stefan Löfven och Narendra Modi

  Stefan Löfven träffade Indiens premiärminister Narendra Modi för bilaterala samtal.

  Foto: Regeringskansliet

 • Foto på Stefan Löfven Hassan Rouhani

  Stefan Löfven träffade också Irans president, Hassan Rouhani, för bilaterala samtal.

  Foto: Regeringskansliet

Vi, presidenterna och statsministrarna i Brasilien, Colombia, Tyskland, Liberia, Sydafrika, Sverige, Tanzania, Östtimor och Tunisien, har idag enats om ett initiativ för att stödja genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling.

Vi anser att det krävs insatser på alla nivåer, och inom alla sektorer, för att alla faktiskt ska kunna genomföra 2030-agendan. Regeringarnas insatser räcker inte. Vi är dock fast beslutna om att föregå med gott exempel och lovar att dra vår del av lasset.

Vi kommer under de kommande månaderna att aktivt arbeta med att värva stöd för att genomföra agendan. Vi kommer att verka för ett ökat utbyte av erfarenheter och bästa praxis och ett kontinuerligt engagemang på högsta politiska nivå runt om i världen.

2030-agendan är en folkets agenda, av folket och för folket. Vi uppmanar därför alla berörda parter, regeringar, parlamentsledamöter, det civila samhället, näringsliv, fackföreningar och den akademiska världen att också uppmana till handling. Vi behöver ett varaktigt åtagande, engagemang och ledarskap på alla nivåer för att utrota fattigdomen och skapa en hållbar utveckling på alla områden till 2030.

Vi ser det som vårt gemensamma uppdrag att se till att ingen hamnar på efterkälken!