Höjd schablonersättning till kommunerna och borttagande av prestationsbaserad ersättning

Publicerad

Schablonerna höjs för att öka kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända och bland annat skapa bättre förutsättningar att ge praktiskt stöd och hjälp i anslutning till mottagande och bosättning.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att den statliga schablonersättningen till kommunerna höjs för nyanlända som tas emot från och med 1 januari 2016. För nyanlända upp till 65 år höjs schablonen från 83 100 till 125 000. För nyanlända över 65 år höjs schablonen från 52 000 till 78 200. Höjningen beräknas kosta ca 1,1 miljarder kronor 2016 och 2,6 miljarder 2017. Samtidigt tas den prestationsbaserade ersättningen till kommunerna bort.

Varför görs detta?

Schablonerna höjs för att öka kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända och bland annat skapa bättre förutsättningar att ge praktiskt stöd och hjälp i anslutning till mottagande och bosättning.

I samband med att schablonersättningen höjs avskaffas den prestationsbaserade ersättningen. Den prestationsbaserade ersättningen har varit svåröverskådlig för kommunerna, då de haft svårt att på förhand veta vilken ersättning som kommer att betalas ut.

Vilka berörs av förslaget?

Kommuner som tar emot nyanlända för bosättning i kommunen från och med den 1 januari 2016. För mottagna innan detta datum gäller den gamla schablonen. Schablon utbetalas för mottagande av nyanlända flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga, inklusive ensamkommande barn.

När träder förslaget i kraft?

1 januari 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.