Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Höstturnén i Norrbotten

Tidigt på morgonen den 4 september fortsatte kultur- och demokratiministern sin höstturné mot Luleå och Norrbotten. Höstturnén är en del av satsningen Samling mot rasism. Ministern bjöd in till och medverkade vid en fullsatt dialogkonferens om islamofobi. Men hon bjöd även in till samtal med representanter för kommuner och landsting och för olika lokala organisationer som arbetar mot rasism och liknande former av fientlighet.

 • Alice Bah Kuhnke samtalar med Kowsar Abdihakim, moderator under dialogkonferensen.

  Alice Bah Kuhnke samtalar med Kowsar Abdihakim, moderator under dialogkonferensen.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Aya Mohammed, MIO-projektet

  Aya Mohammed, MIO-projektet höll en mycket uppskattad föreläsning om islamofobi.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Gruppdiskussion

  Det var engagerade deltagare som deltog i gruppdiskussioner under konferensen. Daniel Smirat var en av dem.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Ministern talar

  "Vi ser att det finns stora utmaningar vad gäller rasism i Sverige i dag och vi är många aktörer som behöver samlas för att skapa förändring" sa ministern i sitt tal.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Joakim Nordstrand som är ledamot i kommunstyrelsen i Gällivare

  Joakim Nordstrand som är ledamot i kommunstyrelsen i Gällivare deltog under dialogkonferensen.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Örjan Wallin Tessa Takkinen och Maria Stenberg

  "Samverkan är en framgångsfaktor" sa Örjan Wallin från Nämnden för statligt stöd till trossamfund, här tillsammans med Tessa Takkinen från den muslimska kvinnoföreningen Piteå Noor och Maria Stenberg, landstingsråd.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Anna Waara, MIO-projektet

  Anna Waara, MIO-projektet, gav flera exempel på attityder som finns i samhället.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Ministern fick andas norrlandsluften mellan konferens och möten.

  Ministern fick andas norrlandsluften mellan konferens och möten.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Dialogsamtal

  Efter dialogkonferensen bjöd ministern in flera representanter för det muslimska civilsamhället till samtal om islamofobi. Alice Bah Kuhnke fick kunskap, många råd och en stor dos inspiration till sitt fortsatta arbete.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

MIO-projektet en förebild

Aya Mohammed, som är projektledare, presenterade MIO-projektet som drivs inom ramen för Sensus studieförbund och som hittills finansierats av Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Kiruna kommun och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. MIO står för Mångfald, Islamofobi, Organisering. Aya Mohammed menar att folkbildning och ökad organisering är viktiga verktyg mot rasism. Projektet syftar till att öka mångfalden och öppenheten samt att underlätta organiseringen för muslimer så att Norrbotten blir en plats för alla. Ett sätt att arbeta med att motverka rasism är genom att bredda kulturlivet.

Ett exempel på aktiviteter som MIO-projektet genomför är föreläsningar om islamofobi och radikalisering som Aya Mohammed håller tillsammans med Salahuddin Barakat. Salahuddin Barakat är en muslimsk teolog och rättslärd. Han träffar många ungdomar som vill strida med IS. Tillsammans har de varit i Kiruna och Jokkmokk och kommer att fortsätta vidare till Luleå.

Utbildning stärker

Dialogkonferensen i Kulturens hus i Luleå inleddes med att Kowsar Abdihakim hälsade alla välkomna. Hon berättade om en händelse som ägt rum två år tidigare. Det var när hennes mamma hade träffat på en man utanför huset där hon bor som frågat henne varför hon kommit till Sverige. ”Du tar våra pengar, åk hem till ditt eget land”, hade mannen skrikit. Nästa dag hade mannen stått utanför igen och pekat på huset där mamman bor. Modern sa till sin familj att hon inte ville stanna i Sverige längre, att hon blivit rädd.

Det var då jag träffade Aya, det var när jag gick maktutbildningen som MIO-projektet arrangerar. Aya sa till mig att alla har samma rätt att få vara här i Sverige. Hon förändrade mitt liv, berättar Kowsar Abdihakim.

Deltagarna under dialogkonferensen kom bland annat från kommuner, myndigheter, organisationer och skolor. En av dessa var Joakim Nordstrand, ledamot i kommunstyrelsen i Gällivare.

Det har blivit ett hårdare klimat. Rasismen ökar på landsbygden, men vi ser också att motståndet ökar, säger Joakim Nordstrand. Orsaken till det hårdare klimatet kan vara att landsbygden har varit bortglömd under en längre tid och att vi vill hitta enkla svar på våra problem och letar syndabockar.

Samling mot rasism

Alice Bah Kuhnke som bjöd in till dialogkonferensen, tillsammans med Sensus, deltog också i de efterföljande gruppdiskussionerna.

Vi samlas här i dag som en del av vad jag och regeringen kallar Samling mot rasism. Vi ser att det finns stora utmaningar vad gäller rasism i Sverige i dag och vi är många aktörer som behöver samlas för att skapa förändring. Jag har därför, i samarbete med flera andra, bjudit in till samtal från norr till söder under hösten. Jag kommer att resa runt i landet för att inhämta inspiration och kunskap, driva på, belysa och lägga grunden för en nationell plan mot rasism och hatbrott som regeringen tänker ta fram, sa Alice Bah Kuhnke i sitt tal.

Attityder mot muslimer

Under konferensen diskuterades även de senaste nyhetshändelserna som den fruktansvärda bilden av den treåriga pojken Alan som sprids över världen, samtidigt som Ungern vägrar att släppa in muslimska flyktingar för att ”värna sin kristna identitet”.

Anna Waara, föräldraledig projektledare från MIO-projektet gav exempel på attityder som finns i samhället. Hon berättade om en gruvarbetare i Kiruna som vittnade om att rasismen hade exploderat i fikarummet efter händelserna i Paris vid Charlie Hebdo. Han kunde till slut inte stanna kvar. Eller om problemen med att hitta lokaler för moskéverksamhet eller annan föreningsverksamhet för muslimer.

Samverkan är en framgångsfaktor. Man ska inte reducera islamofobi till att vara en fråga för muslimer. Det är en fråga för alla, sa Örjan Wallin från Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Man behöver arbeta med attityder redan i skolan. Det är tidiga åtgärder som är de bra åtgärderna.

Han gav också ministern ett direkt råd:

Närhetsprincipen! Lyssna på dem som är närmast och mest engagerade!

Samtal för det fortsatta arbetet

Efter dialogkonferensen bjöd ministern in flera representanter för det muslimska civilsamhället till samtal om islamofobi. Alice Bah Kuhnke fick kunskap, många råd och en stor dos inspiration till sitt fortsatta arbete:

Samhället måste lära sig att se skillnaden mellan religion och politik, sade Sheymaa Baradie, en av deltagarna i MIO-projektets maktutbildning. För att jag bär slöja så innebär det inte att jag sympatiserar med alla andra muslimer. Många tror att islam är en politik, men islam är en religion.

Folk behöver få veta vad som händer i en moské och känna sig välkomna in. Det skulle skingra många av de missuppfattningar som finns, sa Tessa Takkinen från den muslimska kvinnoföreningen Piteå Noor.

 

Samling mot rasism

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjuder in till kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten och dialoger med utsatta grupper om rasism och liknande former av fientlighet på olika platser i landet under hösten. Representanter från civilsamhället, politiker och tjänstepersoner deltar vid aktiviteterna. Dessa aktiviteter är en del av det löpande arbetet inom området men även ett förarbete för den nationella plan som planeras.