Investeringar för jobb

Publicerad Uppdaterad

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen satsningar på investeringar för fler jobb. Totalt föreslår regeringen investeringar på 8,5 miljarder kronor på jobben.

Regeringen vid byggarbetsplats.
Regeringen presenterade investeringar för fler jobb i Barkaby. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Investeringar för framtiden

Regeringen föreslår investeringar på 5,5 miljarder kronor på fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende.

Fler och växande företag

Regeringen föreslår investeringar på 430 miljoner kronor för jobb i hela landet, i innovativa och växande företag samt i insatser för ökad export.

Satsningar på kompetens och matchning

Regeringen föreslår investerar på 1,3 miljarder år 2016 i nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen – i ett nytt kunskapslyft och aktiva insatser för långtidsarbetslösa.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.