Länsstyrelsens förvaltningsanslag höjs

Publicerad

Länsstyrelsernas förvaltningsmedel för verksamhet kring mottagande av vissa nyanlända invandrare höjs permanent med 20 miljoner kronor per år från och med 2016.

Vad innebär förslaget?

Länsstyrelsernas förvaltningsmedel för verksamhet kring mottagande av vissa nyanlända invandrare höjs permanent med 20 miljoner kronor per år från och med 2016.

Varför görs detta?

Länsstyrelserna har en viktig roll i mottagandet av nyanlända och i bosättningsarbetet. Länsstyrelserna ansvarar bland annat för att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande och deras anhöriga. De kommande åren finns ett stort behov av att öka antalet anvisningsbara platser i kommunerna vilket innebär att länsstyrelsernas förhandlingsarbete behöver intensifieras.

När träder förslagen i kraft?

Från och med 1 januari 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.