Lönestöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Publicerad

Ett arbete bedrivs inom Regeringskansliet för att se över lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i syfte att stärka möjligheterna till arbete. Syftet är att stöden ska utformas så att arbetsförmågan hos personerna ska tas tillvara på ett effektivare sätt.

Vad innebär förslaget?

Ett arbete bedrivs inom Regeringskansliet för att se över lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i syfte att stärka möjligheterna till arbete. Syftet är att stöden ska utformas så att arbetsförmågan hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara på ett effektivare sätt. För detta beräknas ökade resurser från och med 2017.

Varför görs detta?

De särskilda insatserna och särskilt lönestöden är för många personer med nedsatt arbetsförmåga en förutsättning för att kunna vara delaktiga i arbetslivet. Att stöden ger förutsättningar för att tillvarata och utveckla människors arbetsförmåga är viktigt för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få en anställning och att fler ska kunna ta del av insatserna.

Bedömningen är att stöden behöver ses över och att förändringar behöver göras både för att förtydliga regelverket och för att förstärka insatserna med ett tydligt fokus på alla individers möjlighet till utveckling av sin arbetsförmåga.

Vilka berörs av förslaget?

Förslaget berör främst personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som tar del av de subventionerade anställningarna, men även Arbetsförmedlingen och de arbetsgivare som anställer personer med dessa stöd.

När träder förslaget i kraft?

Frågan bereds i Regeringskansliet och regeringen arbetar vidare med förändringar i de nuvarande lönestöden för att regelverket ska förtydligas och insatserna effektiviseras. Resurser finns beräknade från och med 2017.

Källa : BP16 UO14, avsnitt 3.5

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.