Mer resurser till särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) och lönestöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Publicerad Uppdaterad

För att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska få ett jobb ökas resurserna för lönestöd och särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS).

Vad innebär beslutet?

För att fler personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga ska få ett jobb ökas resurserna för lönestöd och särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS). Ökningen uppgår till cirka 400 miljoner kronor per år som bedöms skapa ett utrymme för att upp till 1 000 fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska kunna få ett arbete.

Varför görs detta?

För att fler arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska kunna få ett arbete.

Vilka berörs av beslutet?

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som har svårigheter att få eller behålla ett arbete.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 januari 2016.

Källa: BP16 UO14, avsnitt 3.5.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.