Ökade möjligheter till sfi-studier inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin genom förlängning från sex till tolv månader

Publicerad Uppdaterad

Möjligheten att delta i sfi-studier när man deltar i jobb- och utvecklingsgarantin är idag begränsad till sex månader. Regeringen förlänger nu möjligheten till sfi-studier till tolv månader.

Vad innebär beslutet?

Möjligheten att delta i sfi-studier när man deltar i jobb- och utvecklingsgarantin är idag begränsad till sex månader. Regeringen förlänger nu möjligheten till sfi-studier till tolv månader.

Varför görs detta?

Många av dem som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin har behov av att läsa svenska under en längre tid. Beslutet gör det möjligt att bedriva sfi-studier parallellt med insatser i garantin under en längre tid.

Vilka berörs av beslutet?

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin med behov av att läsa svenska.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016.

Källa: BP16 UO14, avsnitt 3.5

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.