Ökade resurser till Samhall

Publicerad Uppdaterad

Resurser tillförs för att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska kunna få jobb inom Samhall AB och att arbetslösheten i målgruppen ska minska.

Vad innebär beslutet?

Resurser tillförs för att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska kunna få jobb inom Samhall AB och att arbetslösheten i målgruppen ska minska. Satsningen uppgår till 300 miljoner kronor 2016 och beräknas uppgå till 400 miljoner kronor årligen från och med 2017. Detta bedöms skapa ett utrymme för att upp till 2 000 fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska kunna få ett arbete.

Varför görs detta?

Många arbetslösa har någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Deras kompetens och färdigheter måste tas tillvara. Många personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har också varit arbetslösa under lång tid och de utgör en stor andel av deltagarna i fas 3. Samhall AB har stor kompetens och kunnande för denna grupp och resurstillskottet innebär att fler personer får möjlighet till anställning i bolaget.

Vilka berörs av beslutet?

De funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga som har svårt att få ett arbete.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 januari 2016.

Källa: BP16 UO14, avsnitt 3.5

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.