Omställning av filmpolitiken

Regeringen föreslår att staten från och med 2017 ska ta ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken. Därmed lämnar staten filmavtalet som under en lång tid finansierat och styrt delar av den statliga filmpolitiken.

Foto: Anders Wiklund/TT

För att finansiera omställningen avsätter regeringen 25 miljoner kronor redan 2016 och 235 miljoner kronor årligen 2017 och 2018. I satsningen ingår en särskild satsning på 25 miljoner kronor årligen under 2016–2019 för att stärka mindre biografer på landsbygden och i mindre orter.

Film i alla dess former är en av de viktigaste uttrycksformerna i vår tid. Det är en konstform som når ut till de allra flesta oavsett ålder och bakgrund. Sverige är i filmhänseende en liten marknad. Utan gemensamma insatser är det inte möjligt att upprätthålla en svensk filmproduktion på hög nivå.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.