Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen ger stöd till planer på ett nationellt migrationsmuseum

Publicerad

Regeringen föreslår att ge Malmö kommun ett bidrag till en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Bidraget ska också användas till en internationell vetenskapligt konferens i Malmö under våren 2016 som avstamp inför förstudien.
Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Migration har ständigt varit aktuellt genom historien eftersom människor i alla tider haft anledning att, frivilligt eller ofrivilligt, flytta till nya områden. Svält, krig, förföljelse och brist på arbetstillfällen är några av de skäl som tvingar människor att lämna sin hembygd. Under 1800-talet och tidigt 1900-tal valde ca 1,5 miljoner svenskar att emigrera för att få bättre levnadsvillkor. Sedan andra världskriget har människor sökt sig till Sverige för att få skydd eller för att de erbjudits arbete. Många av dessa människor har bosatt sig i eller passerat Malmö och de bär på värdefulla berättelser om sina erfarenheter som kan bidra till ökad förståelse för migrationens och demokratins villkor.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.