Regeringen satsar på Sametinget och samisk kultur

Från och med 2016 höjs Sametingets förvaltningsanslag med två miljoner kronor. Samtidigt ska statens bidrag till samisk kultur höjas med en miljon kronor årligen. Detta föreslår regeringen i överenskommelse med Vänsterpartiet i budgetpropositionen för 2016.

Foto: Grött, Vegard Wivestad/TT

Syftet med satsningen är att ge Sametinget ökade möjligheter att vara en aktiv part i arbetet med en framtida samepolitik. Det löpande arbetet behöver även förstärkas för att ge goda förutsättningar att möta de krav och förväntningar som ställs på Sametinget samt i övrigt för att Sametinget ska kunna ha resurser för egna ökade ambitioner.

Regeringen höjer samtidigt bidraget till samisk kultur med en miljon kronor permanent. Syftet är att verka för en levande samisk kultur och skapa bättre förutsättningar för samiskt konst- och kulturliv. Sametinget, som är förvaltningsmyndighet för samisk kultur, har i uppgift att besluta om fördelningen av statens bidrag.