Regeringen ser över möjligheterna till föräldraledighet för statsråd

Riksdagsledamöter från olika riksdagspartier har genom åren föreslagit att möjligheten för statsråd att vara föräldraledig ska utredas. Konstitutionsutskottet (KU) har i flera betänkanden hänvisat till att ett statsråd inte är någon arbetstagare utan har ett uppdrag av en mycket speciell natur och i princip alltid förutsätts vara i tjänst. Även om statsråd i motsvarande grad har kunnat vara föräldralediga ifrågasätts frånvaron av en sammanhängande reglering varje gång ett statsråd blir förälder. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska se över möjligheten för statsråd att vara föräldralediga. F.d. justitierådet Sten Heckscher utses till särskild utredare.

- Andelen statsråd som skaffar barn kommer troligen inte att minska med tiden och för att underlätta rekryteringen av statsråd är det därför lämpligt att undersöka förutsättningarna för föräldraledighet även för statsråd. Sten Heckscher är en erfaren utredare som är väl lämpad för uppdraget. Han har goda kunskaper inom såväl konstitutionell-, offentlig- som socialförsäkringsrätt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppdrag ska redovisas senast den 31 maj 2016.

Dir. 2015:93 Översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd