Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringen utser Micael Bydén till ny ÖB

Publicerad

Regeringen har idag utsett generalmajor Micael Bydén till general och överbefälhavare. Han tillträder befattningen den 1 oktober, då nuvarande överbefälhavare Sverker Göranson avslutar sin tjänstgöring.

Micael Bydén, ny överbefälhavare och chef för Försvarsmakten
Micael Bydén, ny överbefälhavare och chef för Försvarsmakten. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Micael Bydén är född 1964. Han är utbildad stridspilot och har en gedigen bakgrund inom Försvarsmakten. Han har även tjänstgjort internationellt i Afghanistan och som flygattaché vid svenska ambassaden i Washington D.C. Han är sedan 2014 flygvapenchef vid Högkvarterets produktionsledning.

- Den nye överbefälhavarens huvuduppgift blir dels att inom Försvarsmakten genomföra riksdagens inriktningsbeslut från juni i år, dels att fördjupa vårt internationella samarbete i kontexten Sverige/Finland, Norden, EU, de baltiska länderna, Natos partnerskap och bidra till att stärka den transatlantiska länken. Med tanke på vårt säkerhetspolitiska läge så är Försvarsmaktens nationella uppgifter centrala. Kravbilden på Försvarsmakten när det gäller händelseutvecklingen i vårt närområde har ökat. Den nye överbefälhavarens förmåga att hantera krissituationer har varit en viktig del i regeringens bedömning inför beslutet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

- Det är med stor respekt jag har tackat ja till uppdraget. jag ser fram emot att tillsammans med Försvarsmaktens medarbetare och frivilliga utveckla ett militärt försvar som möter omvärldens krav. Det handlar nu i första hand om att leverera militär förmåga. Den militära förmågan ska levereras här hemma, men också i andra delar av världen, tillsammans med andra. Vi ska fortsätta den försvarsreform som initierats och det gör vi genom att fullfölja försvarsbeslutet, säger Micael Bydén.