Regeringen förstärker arbetet mot diskriminering

Regeringen förstärker arbetet mot diskriminering på nationell, regional och lokal nivå genom ökat stöd till Diskrimineringsombudsmannen och till de så kallade antidiskrimineringsbyråerna. Totalt föreslås en satsning på 12 miljoner kronor. Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

För att förbättra förutsättningarna att motverka diskriminering och för att fler individer ska få sina rättigheter tillvaratagna får Diskrimineringsombudsmannen (DO) tio miljoner kronor permanent. Även lokala verksamheter mot diskriminering, så kallade antidiskrimineringsbyråer, får två miljoner kronor i tillskott permanent, eftersom det också behövs insatser från organisationer inom det civila samhället på regional och lokal nivå.

Antidiskrimineringsbyråerna spelar en viktig roll när det gäller att motverka och förebygga diskriminering på lokal nivå. Som civilsamhällesaktör har de dessutom andra möjligheter att stödja och hjälpa enskilda än vad en myndighet har. Det finns till exempel tecken på att det för vissa människor kan kännas främmande att vända sig till en myndighet och att de heller söker sig till en lokal kontakt för rådgivning.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.