Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Samling mot rasism: Alice Bah Kuhnke besökte Fryshuset tillsammans med Europaparlamentets talman

Europaparlamentets talman Martin Schulz besökte Sverige och träffade bland andra H.M. Konung Carl XVI Gustaf, statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, talman Urban Ahlin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  • Alice Bah Kuhnke och Martin Schulz togs emot och visades runt av Johan Oljeqvist och Fryshusets chef Anja Frey.

    Alice Bah Kuhnke och Martin Schulz togs emot och visades runt av Johan Oljeqvist och Fryshusets chef Anja Frey.

    Foto: Regeringskansliet

  • Robert Örell, verksamhetschef för Exit, Alice Bah Kuhnke och Martin Schulz tillsammans med Ahmed Abdirahim, Kathy Santos och Johan Oljeqvist från Fryshuset.

    Robert Örell, verksamhetschef för Exit, Alice Bah Kuhnke och Martin Schulz tillsammans med Ahmed Abdirahim, Kathy Santos och Johan Oljeqvist från Fryshuset.

    Foto: Regeringskansliet

Kultur- och demokratiministerns möte med Martin Schulz ägde rum under deras gemensamma besök på Fryshuset. Syftet med besöket var att närmare studera en av Fryshusets verksamheter, Exit, och att ta del av Fryshusets kunskap om det förebyggande arbetet mot extremism, rasism och våld.

Exit – en väg tillbaka till samhället

Martin Schulz och Alice Bah Kuhnke togs emot av Fryshusets chef Anja Frey, som guidade under en kort rundvandring och berättade om Fryshusets verksamhet.

Robert Örell, verksamhetschef för Exit, berättade om arbetet. Exit har sedan starten 1998 varit en av de viktigaste verksamheterna inom det civila samhällets organisationer i arbetet mot högerextremism och rekrytering till rasistiska organisationer. Exit arbetar särskilt med att stödja personer som vill lämna högerextremistiska organisationer och grupper och har sedan starten hjälpt mer än 800 personer. Flera av de som jobbar i projektet har själva varit aktiva i olika nationalistiska grupper och hjälper nu andra utifrån sina erfarenheter. Regeringen har stöttat denna satsning från starten.

Det är ett viktigt arbete som Exit bedriver, inte minst i dessa tider när rasism och andra former av fientlighet kan få fotfäste. Det är också ett exempel på hur betydelsefull civilsamhällets roll är för samhällsutvecklingen, sa Alice Bah Kuhnke.

Martin Schulz menade att Exit-projektet är viktigt för hela Europa och får inte begränsas till Stockholm. Han menade att många medlemsländer är i stort behov av att få lyssna till arbetet som Exit bedriver och föreslog att Exit skulle komma till Bryssel och berätta om hur de arbetar.

Ett samhälle som välkomnar alla

Samhällsutvecklingen går fort och den europeiska gemenskapen växer. Detta innebär att olika kulturer blandas, men också klyftor, fortsatte Martin Schulz.  En del klyftor minskar med tiden, men inte alla. Han såg risker som till och med skulle kunna leda till våldsamma stridigheter. Därför talade han om Sverige som en förebild. Martin Schulz poängterade hur viktigt det är att vända den offentliga debatten, såsom vi gör i Sverige, för att kunna styra mot ett samhälle som välkomnar alla oavsett bakgrund eller hudfärg. Han var noga med att poängtera att det inte var ett samhälle där alla var likadana som han eftersträvade, utan ett samhälle där alla var välkomna och där man tillsammans bestämde utvecklingen.

Han talade om att majoriteten i samhället är tysta, de måste höras. Han menade att den tysta majoriteten är oförutsägbar och politiker är många gånger opportunister, som riskerar att bli ledda av den tysta majoriteten istället för att leda. Därför har Sverige en fördel i att ha starka politiker som kan kliva fram och styra utvecklingen.

Samling mot rasism

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjuder in till kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten och dialoger med utsatta grupper om rasism och liknande former av fientlighet på olika platser i landet under hösten. Representanter från civilsamhället, politiker och tjänstepersoner deltar vid aktiviteterna. Dessa aktiviteter är en del av det löpande arbetet inom området men även ett förarbete för den nationella plan mot rasism och liknande former av fientlighet som planeras. Planen, som inkluderar hatbrott, kommer att omfatta afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer och liknande former av fientlighet, till exempel homofobi och transfobi.