Samling mot rasism: Ministern diskuterar antiziganismen i samhället

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in sakkunniga och experter på frågor som rör romers rättigheter och företrädare för romska organisationer till ett dialogmöte den 28 september. Samma kväll deltog ministern vid biopremiären i Stockholm av filmen om Katarina Taikon.

 • Mirelle Gyllenbäck

  Mirelle Gyllenbäck.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Diskussioner kring bordet

  Diskussionerna fokuserade kring två frågor: ”Vad är era erfarenheter av antiziganism?” och ”Vad kan vi göra för att motverka antiziganism i samhället?”.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Lars Demetri

  Lars Demetri talade om diskrimineringen som romer utsätts för.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Diana Nyman

  Diana Nyman

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Rosario Ali Taikon, Fred Taikon och Gregor Kwiek.

  Rosario Ali Taikon, Fred Taikon och Gregor Kwiek.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Marika Kaj och Jenni Acar.

  Marika Kaj och Jenni Acar.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Mikael Demetri

  Mikael Demetri.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Robert Brisenstam

  Robert Brisenstam.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Rosita Grönfors

  Rosita Grönfors.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Alice Bah Kuhnke talar

  Alice Bah Kuhnke talade vid premiären av filmen "Taikon".

  Foto: Regeringskansliet

 • Lawen Mohtadi och Alice Bah Kuhnke

  Lawen Mohtadi skrev boken som filmen baseras på. Här är Lawen tillsammans med Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Regeringskansliet

Syftet med dialogmötet var främst att diskutera antiziganismen i Sverige, vilka huvudsakliga utmaningar som finns och hur vi bäst kan möta dessa. Dialogen är en del av Samling mot rasism där ministern bjuder in till kunskapshöjande aktiviteter och dialoger om rasism på olika platser i landet under hösten 2015.

För mig är det mycket värdefullt att få ta del av era erfarenheter och er kunskap på detta område. Inför arbetet med regeringens planerade nationella plan för att motverka rasism och liknande former av fientlighet vill jag ha så många förslag och idéer som möjligt, sa Alice Bah Kuhnke.

Det var en stor uppslutning på mötet där ett trettiotal personer deltog. Diskussionerna fokuserade kring två frågor: ”Vad är era erfarenheter av antiziganism?” och ”Vad kan vi göra för att motverka antiziganism i samhället?”.

Bilden av romer

Så gott som samtliga deltagare vittnade om egna erfarenheter av den antiziganism och diskriminering som fortgår i samhället. Några menade att det handlade om en daglig rasism och att - om det fanns en skala - så är antiziganismen lägst. Några menade också att de var vana vid att dölja sin romska identitet. Diskrimineringen äger rum överallt i samhället; i affärer, på restauranger etcetera.

En stor anledning till antiziganism och diskriminering av romer, menade flera av deltagarna, är den stereotypa bild som finns av ”hur romer är”. Det finns bestämda uppfattningar i samhället som är svåra att bryta. En försvinnande liten del på bibliotek och inom litteraturen beskiver en mer varierad och differentierad bild av romers liv.

Satsa på barnen

Ett av många förslag som lyftes fram var att satsa på bättre skolundervisning om våra nationella minoriteter för att tidigt bemöta fördomar. Idag finns det kunskapshöjande projekt som romska föreningar erbjuder skolor helt gratis, men många skolor visar inte intresse för dessa. Vidare lyftes det förslag om riksomfattande kampanjer, där media och public service också måste dra sitt strå till stacken. Det är vanligt att romer endast förekommer i negativa sammanhang, media måste rapportera om romer i positiva sammanhang också.

Ett annat förslag var att satsa på forskning om romer, där också romska forskare skulle delta. Ett återkommande önskemål var att verka för att romer ska vara delaktiga i de offentliga strukturerna, till exempel genom att stärka stödet till det romska civila samhället.

Filmen ”Taikon” hade premiär i Stockholm

Efter dialogmötet samlades alla för att delta vid biopremiären av filmen ”Taikon” av Lawen Mohtadi och Gellert Tamas. De självbiografiska böckerna om Katitzi gjorde Katarina Taikon till en av våra mest lästa och älskade författare. Hon förde en envis kamp för mänskliga rättigheter och filmen visar hur folkhemmet växer fram, samtidigt som romerna lämnades utanför.

 

Samling mot rasism

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjuder in till kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten och dialoger med utsatta grupper om rasism och liknande former av fientlighet på olika platser i landet under hösten. Representanter från civilsamhället, politiker och tjänstepersoner deltar vid aktiviteterna. Dessa aktiviteter är en del av det löpande arbetet inom området men även ett förarbete för den nationella plan mot rasism och liknande former av fientlighet som planeras. Planen, som inkluderar hatbrott, kommer att omfatta afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer och liknande former av fientlighet, till exempel homofobi och transfobi.