Sfi i anläggningsboende

Publicerad

Medel tillförs 2016-2019 för att fortsätta ersätta kommuner för deltagare i sfi under tiden personen väntar i Migrationsverkets anläggningsboenden på att bosättas i en kommun. Medel avsätts även för att kunna lämna skälig ersättning till deltagarna för reskostnader till sfi där behov finns av det.

Vad innebär förslaget?

Medel tillförs 2016-2019 för att fortsätta ersätta kommuner för deltagare i sfi under tiden personen väntar i Migrationsverkets anläggningsboenden på att bosättas i en kommun. Medel avsätts även för att kunna lämna skälig ersättning till deltagarna för reskostnader till sfi där behov finns av det.

Varför görs detta?

För nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag påbörjas upprättandet av en etableringsplan först när personen blivit kommunbosatt. Det är angeläget att dessa personer får möjlighet att delta i sfi under tiden de väntar på att få påbörja sina etableringsinsatser. Kommuner kan sedan 2014 få ersättning för personer med uppehållstillstånd som deltar i sfi under tiden de väntar i anläggningsboende på att flytta till en kommun. Antalet personer med uppehållstillstånd som vistas på Migrationsverkets anläggningsboenden ökar liksom deras tid i sfi. Vidare har bestämmelserna för ersättningen ändrats under 2015 så att kommunerna nu får ersättning för hela den tid en person deltar i sfi.

För att kunna delta i kommunens sfi kan det vara nödvändigt för en del nyanlända som vistas i anläggningsboende att resa till sfi. De som omfattas får ännu inte etableringsersättning, varför regeringen anser att för att underlätta deltagande är det rimligt att personerna får skälig ersättning för reskostnader om behov av att resa uppstår för att kunna delta i sfi. Migrationsverket ska därför kunna besluta och betala ut reskostnadsersättning.

Vilka berörs av förslaget?

Kommuner där Migrationsverket har anläggningsboenden för asylsökande samt de som vistas med uppehållstillstånd i anläggningsboendena i avvaktan på kommunbosättning.

När träder förslaget i kraft?

Ersättning har kunnat ges till kommunerna sedan 2014. De ändrade bestämmelserna för ersättningen trädde i kraft i augusti i år men tillämpas för hela 2015.

När det gäller möjligheten att ersätta personer för reskostnader är ambitionen att det ska kunna börja tillämpas redan under slutet av 2015 genom ändring i aktuell förordning.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.