Stärkt förvaltningsanslag för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag

Publicerad

Arbetsförmedlingen har en central roll för att uppnå en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Syftet är att förstärka Arbetsförmedlingens arbete att underlätta och påskynda etableringen för nyanlända flyktingar och anhöriga.

Vad innebär förslaget?

Arbetsförmedlingen får ytterligare 193 miljoner kronor under 2016 och 93 miljoner kronor per år 2017-2019.

Varför görs detta?

Arbetsförmedlingen har en central roll för att uppnå en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Syftet är att förstärka Arbetsförmedlingens arbete att underlätta och påskynda etableringen för nyanlända flyktingar och anhöriga.

Vilka berörs av förslaget?

Nyanlända vuxna skyddsbehövande och deras anhöriga som omfattas av etableringslagen.

När träder förslaget i kraft?

1 januari 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.