Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Sverige och Polen undertecknade ramavtal om samarbete på försvarsområdet

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist skrev den 14 september under ett ramavtal med Polen om samarbete på försvarsområdet. Undertecknandet skedde i Warszawa, i samband med försvarsministerns möte med sin polske kollega Tomasz Siemoniak.

Försvarsminister Peter Hultqvist och den polske försvarsministern Tomasz Siemoniak inspekterar hedersvakten under besöket i Warszawa
Försvarsminister Peter Hultqvist och den polske försvarsministern Tomasz Siemoniak inspekterar hedersvakten under besöket i Warszawa. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

- Polen är i dag en av de mest inflytelserika aktörerna i Europa. Våra länder har ett brett bilateralt samarbete inom många områden och regeringens ambition är att fortsätta att utveckla detta.

Sverige och Polen har sedan 1994 ett samarbetsavtal som främst rör försvarsmateriel och forskning. Det nya ramavtalet ger en bredare grund för att stärka ländernas relation och samarbete på försvarsområdet, liksom förmågan att tillsammans bidra till stärkt internationell stabilitet, fred och säkerhet.