Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Sverige tar ansvar för att genomföra FN:s globala mål för hållbarhet

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström , klimat- och miljöminister Åsa Romson, samt biståndsminister Isabella Lövin deltar vid toppmötet om global hållbar utveckling i New York. Den 25-27 september ska de nya globala målen för hållbarhet antas av alla FN:s medlemsländer.

- Sverige ska ta en ledande roll i genomförandet även av FN:s nya globala mål för en hållbar utveckling. Fattigdomsbekämpning, miljö- och klimatarbete och fredsbyggande hör ihop. Sverige ska gå före med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv, mänskliga rättigheter och planetens gränser. Arbetet med att uppnå de globala målen för hållbarhet i Sverige börjar nu, säger statsminister Stefan Löfven.

Under toppmötet kommer statsministern att hålla tal, delta i möten, seminarier, rundabordssamtal samt ha bilaterala möten med andra länders regeringschefer.

- De globala målen behövs för att världens länder gemensamt ska kunna stoppa och förebygga konflikter och flyktingkatastrofer. Hållbar utveckling kan inte uppnås utan fred, säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter. De globala målen ger oss femton år av möjligheter för en bättre värld, säger utrikesminister Margot Wallström.

- Det är oerhört positivt att världen nu enas om vikten av hållbar utveckling. Ett ambitiöst klimatavtal i Paris i höst är vår första möjlighet att visa på vad det betyder i praktiken. Alla länder har ett ansvar att bidra till klimatomställningen. Genom att ta ansvar på hemmaplan går Sverige före och visar att omställningen är både möjlig och lönsam, säger vice statsminister och klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Ur ett svenskt perspektiv är det viktigt att understryka tre dimensioner av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig. Rättighetsperspektivet med frihet från diskriminering och särskilt jämställdhet är högt prioriterat liksom sysselsättning och målet om anständigt arbete för alla.

- I en orolig tid där de utmaningar som världen står inför ibland kan tyckas oövervinnerliga inger det hopp och tillförsikt att världens länder nu har gått samman och visat att förändring i en positiv riktning är möjlig, och att vi står enade i kampen mot fattigdom, förtryck och klimatförändringar, säger biståndsminister Isabella Lövin.

I anslutning till toppmötet kommer ett stort välgörenhetsarrangemang och en artistgala "Global citizen festival" att äga rum i Central Park i New York. Festen fokuserar på ojämlikhet i världen samt rätten till rent vatten och sanitetsmöjligheter.

Bild på statsminister Stefan Löfven.
Arbetet med att uppnå de globala målen för hållbarhet i Sverige börjar nu, enligt statsminister Stefan Löfven. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Fakta om FN:s globala mål för hållbarhet

FN:s globala mål för hållbarhet ska antas på toppmötet den 25-27 september. Målen ersätter de tidigare millenniemålen och kombinerar arbetet med att minska fattigdomen, bromsa klimatförändringarna och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i världen. I tre år har diskussionerna pågått, först i en speciell FN-arbetsgrupp och sedan årsskiftet genom mellanstatliga förhandlingar. De 17 målen, och 169 delmålen, kommer formellt att antas vid toppmötet i New York den 25-27 september.