Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Tydligt myndighetsuppdrag om jämställdhetsintegrering

Publicerad

Den 2 och 3 september 2015 träffades representanter från de 41 myndigheter som ska anta utmaningen att utveckla en jämställd verksamhet till år 2018 och berörda tjänstemän i regeringskansliet. På agendan var frågor om vilken möjlighet och roll myndigheterna har i att verka för ett jämställt samhälle och hur regeringens styrning av myndigheterna kan bli bättre avseende jämställdhet.

Kvinna i svart kavaj talar till åhörare
Åsa Regnérs statssekreterare Pernilla Baralt talar när representanter från de 41 myndigheter som ska anta utmaningen att utveckla en jämställd verksamhet till år 2018 och berörda tjänstemän i regeringskansliet träffades den 2 och 3 september 2015. Foto: Regeringskansliet

För att trappa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter har regeringen gett 41 statliga myndigheter uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta med jämställdhetsintegrering, så kallade JiM-uppdrag.

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått uppdraget att vara stödstruktur för myndigheternas arbete.

Tidigare har jämställdhetsministern Åsa Regnér träffat 40 generaldirektörer för några av Sveriges största myndigheter, för ett gemensamt avstamp för satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM).

Mer information om Genussekretariatet och vilka myndigheter som deltar i JiM finns på webbsidan  Jämställdhetsintegrering.

Människor i en undervisningssal. Främsta raden håller upp en skylt: #Jimställdhet
Den 4 mars träffade Åsa Regnér generaldirektörer för de 40-tal myndigheter som ingår i satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Foto: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet