Utökade medel för insatser i kommunerna för att skapa beredskap och mottagningskapacitet (s.k. §37-medel)

Publicerad

De medel som länsstyrelserna kan använda för insatser i kommunerna för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet (s.k. §37-medel) utökas med 20 miljoner kronor per år 2016-2019.

Vad innebär förslaget?

De medel som länsstyrelserna kan använda för insatser i kommunerna för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet (s.k. §37-medel) utökas med 20 miljoner kronor per år 2016-2019. Utökningen innebär att det sammanlagt finns 60 miljoner kronor per år avsatta för ändamålet under perioden.

Varför görs detta?

Det finns ett stort behov av att öka kommunernas kapacitet för mottagande. Länsstyrelserna kan använda de s.k. §37-medlen för insatser i kommunerna som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet.

När träder förslagen i kraft?

1 januari 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.