Validering inom etableringsuppdraget

Publicerad

Medel avsätts för förstärkta valideringsinsatser inom ramen för etableringsuppdraget. Vidare ges Arbetsförmedlingen möjlighet att erbjuda kortare kompletteringsutbildningar för nyanlända inom etableringsuppdraget med motsvarande svensk högskoleutbildning som är i behov av komplettering för att snabbare matchas mot arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Vad innebär förslaget?

Medel avsätts för förstärkta valideringsinsatser inom ramen för etableringsuppdraget. Vidare ges Arbetsförmedlingen möjlighet att erbjuda kortare kompletteringsutbildningar för nyanlända inom etableringsuppdraget med motsvarande svensk högskoleutbildning som är i behov av komplettering för att snabbare matchas mot arbete på den svenska arbetsmarknaden. Kompletteringsutbildningar är kortare utbildningar på högskolenivå som syftar till att öka anställningsbarheten hos nyanlända med motsvarande svensk högskoleutbildning. Det kan exempelvis handla om kortare utbildningar för nyanlända ingenjörer, där det finns efterfrågan på arbetskraft.

Förslagen är en del av flera satsningar på validering och utbildning för personer med motsvarande svensk högskoleutbildning i budgetpropositionen.

Varför görs detta?

Validering av kompetens och bedömning av utländsk utbildning, liksom vid behov kompletterande utbildningar, kan vara av stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden och för att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara.

Vilka berörs av förslaget?

Förslaget om kompletteringsutbildningar berör nyanlända inom etableringsuppdraget med motsvarande svensk högskoleutbildning och som bedöms behöva komplettera sin utbildning och erfarenhet för att bli anställningsbara på den svenska arbetsmarknaden.

Inom etableringsuppdraget hade i juli 2015 cirka en fjärdedel en eftergymnasial utbildning längre än två år. Många av dessa personer har behov av validering och kortare utbildningar inom högre utbildning som är utformade utifrån arbetsgivarnas och nyanländas behov. Detta har t.ex. framkommit i diskussionerna om snabbspår.

När träder förslaget i kraft?

Förslagen beräknas träda i kraft under 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.