Yrkesutbildning på folkhögskola inom jobb- och utvecklingsgarantin

Publicerad Uppdaterad

Möjlighet för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att gå yrkesinriktade kurser på folkhögskola, inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, under som längst 24 månader. Yrkesutbildningarna ska inriktas på sådana yrken där det råder brist på arbetskraft.

Vad innebär beslutet?

Möjlighet för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att gå yrkesinriktade kurser på folkhögskola, inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, under som längst 24 månader. Yrkesutbildningarna ska inriktas på sådana yrken där det råder brist på arbetskraft.

Varför görs detta?

Många av dem som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin har ofta låg utbildningsbakgrund, en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga eller är utrikes födda och har det därför svårare på arbetsmarknaden. Beslutet innebär en möjlighet att höja utbildningsnivån bland deltagare då utbildning ofta är avgörande för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden.

Utbildning vid folkhögskola lämpar sig särskilt väl för studerande som är studieovana och har behov av extra stöd. Innehåll och pedagogik kan individanpassas och utformas utifrån individens förutsättningar. Dessutom erbjuder folkhögskolorna idag flera yrkesutbildningar inom bristyrken.

Vilka berörs av beslutet?

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016.

Källa: BP16 UO14, avsnitt 3.5

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.