Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: "Bra att alla som vill jobba heltid får göra det"

Publicerad

-Ambitionen i Östersund är att alla som vill jobba heltid ska få göra det och att man successivt ska avskaffa delade turer. Det tycker jag är bra, sa äldreminister Åsa Regnér när hon besökte Östersund i sitt andra stopp på regeringens #Äldreresa.

 • En medelålders kvinna samtalar med en äldre kvinna som sitter i en röd fotölj.

  Äldreminister Åsa Regnér pratar med Eli som är nöjd med sin hemtjänst.

  Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

 • Kvinna klipper invigningsband. En annan kvinna står och ser på.

  Äldreminister Åsa Regnér inviger Östersunds testbädd. Mona Modin Tjulin, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun, ser på.

  Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

 • Två kvinnor sitter på en bädd och klappar på mjukisdjur.

  Äldreminister Åsa Regnér och ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden i Östersund, Mona Modin Tjulin, klappar terapikatter på testbädden.

  Foto: Joanna Abrahamsson/ Regeringskansliet

Ny teknik viktigt i län med stora avstånd

Östersund är en kommun som gärna prövar nya lösningar inom äldreomsorgen. Därför var det spännande för äldreminister Åsa Regnér att få inviga Östersunds testbädd med uppbyggd hemmiljö där nya tekniska lösningar kan provas.

- Östersunds kommun presenterade tekniksatsningen testbädden för oss. Sådana tekniksatsningar är särskilt viktiga i län där avstånden är stora, sa Åsa Regnér.

Långsiktiga strategier, utmaningar och prioriteringar

Under dagen fick Åsa Regner presentationer om bland annat Östersunds kommuns demensteam, anhörigstöd, rehabiliteringssatsningar och värdegrundsarbete i hemtjänsten. Under eftermiddagen deltog äldreministern i dialog med företrädare för äldrenämnden om nämndens långsiktiga strategi, utmaningar och prioriteringar.

Personalens villkor i äldreomsorgen

Åsa Regnér avslutade besöket med information om bland annat personalens villkor inom äldreomsorgen, hälsofrämjande arbetsplatser och Arbetsförmedlingens rapport om kvinnliga respektive manliga arbetsplatser i Östersunds kommun.

-Ambitionen i Östersund är att alla som vill jobba heltid ska få göra det och att man successivt ska avskaffa delade turer. Det tycker jag är bra, sa äldreminister Åsa Regnér.

Genvägar

Pressmeddelande: Östersund nästa stopp på regeringens Äldreresa

Om #Äldreresan

Meningen med Äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet är också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.

Fem procent av alla anställda arbetar i den kvinnodominerade äldresektorn. Det är en sektor med inte bara stor betydelse för välfärden utan också för jobben.

Regeringens satsningar på äldre

I budgetpropositionen 2016 satsar regeringen 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.

All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för äldre från 85 års ålder.

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden.

#Äldreresan

Under hösten 2015 och våren 2016 besökte äldreminister Åsa Regnér äldreomsorgen i åtta kommuner. Meningen med #Äldreresan var att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet var också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.