”Alla kan inte göra allt men alla kan göra något”

Skapa ännu bättre etableringsmöjligheter med fokus på jobb och utbildning för nyanlända. Bygga hållbara lösningar tillsammans. Ta lärdom från liknande situationer tidigare. Hämta kunskap från lokala initiativ som också kan bli nationella. Så kan regeringens nationella samling ”Sverige tillsammans” sammanfattas.

 • Bild på Stefan Löfven med svenska flaggan i bakgrunden.

  Statsminister Stefan Löfven betonade att Sverige står inför en av de absolut största humanitära insatser i Sveriges historia. Han gjorde reflektioner bakåt i tiden och drog paralleller till andra världskriget och krisen på Balkan att jämföra med situationen i Syrien just nu.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Bild på Mikael Damberg och Benny Andersson under konferensen Sverige tillsammans.

  Näringsminister Mikael Damberg i samspråk med Benny Andersson. Konferensen inleddes med sång ur musikalen Kristina från Duvemåla.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Bild på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson efterlyste ett ”Hela Sverige skramlar” där företag öppnar sina företag och erbjuder praktikplatser och människor öppnar sina nätverk för flyktingar.

  Foto: Martina Huber/Regerinskansliet

 • Regeringen tillsammans med kungen och drottningen vid Sverige tillsammans.

  Representanter ur regeringen tillsammans med kungen och drottningen. Statsministerns fru Ulla Löfven till vänster om kungen.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Bild på kulturminister Alice Bah Kuhnke, Lena Landin och Hala Mohammed.

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samtalade med Lena Landin och Hala Mohammed om hur människors frivilliga engagemang stärker, förändrar och ger kraft.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Dagen syftade till att kraftsamla för att skapa ännu bättre villkor och möjligheter för flyktingar som tagit sig till Sverige den senaste tiden. Antalet flyktingar ökar för varje dag. Väl medveten om situationens allvar och komplexitet, var statsminister Stefan Löfven ändå positiv när han avslutade dagen.
– Varje enskild människas engagemang behövs och vi behöver se oss själva i andra. Det här arbetet är inte lätt och det går inte snabbt, men det är möjligt, och vi står tillsammans i Sverige, sade statsminister Stefan Löfven.

Statsministern betonade att Sverige står inför en av de absolut största humanitära insatserna i Sveriges historia. Han gjorde reflektioner bakåt i tiden och drog paralleller till andra världskriget och krisen på Balkan att jämföra med situationen i Syrien just nu.

– Vi följer utvecklingen timme för timme och fokuserar självfallet på att rädda liv, men det gäller också att hålla ordning och reda. Vi måste klara att utveckla ett ännu bättre etableringsarbete så att flyktingar får jobb, kommer i utbildning, lär sig det svenska språket och kan erbjudas bostäder. Det är viktigare än någonsin att en människa behandlas som en människa och därför är vi här i dag, sade statsministern.

En av de inbjudna deltagarna var Hala Mohammed. Hon flydde med sin familj från Eritrea och kom till Sverige på 90-talet. I dag är hon ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund och vice ordförande i Svenska Röda Korset. Tillsammans med Lena Landin, pensionerad barnmorska och volontär inom Svenska Kyrkan, samtalade hon med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om hur det organiserade engagemanget stärker, förändrar och ger kraft.

– Jag kunde inte bara sitta och titta på utan ville göra något själv precis som andra gjorde något för mig när jag kom till Sverige. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något, det finns något för alla att bidra med, sade Hala Mohammed. 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson efterlyste ett ”Hela Sverige skramlar” där företag öppnar sina företag och erbjuder praktikplatser och människor öppnar sina nätverk för flyktingar. Hon uppmanade också företagen att rekrytera utan fördomar.

– Sverige måste bli ännu bättre på att integrera, det är vårt gemensamma ansvar. Nu är det inte tid att stänga dörrar till arbetsmarknaden, utan att öppna dörrar och vara pragmatiska. Vi måste alla hjälpas åt för att se till att mottagandet blir bra, sade Ylva Johansson.

Erik Nilsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, presenterade hur arbetet kommer att fortsätta i hela Sverige. Under våren 2016 följer regeringen upp med regionala, länsvisa konferenser. Syftet är att samla representanter från kommunerna i respektive region och berörda myndigheter för att skapa bättre etableringsmöjligheter för nyanlända inklusive mottagandet av ensamkommande barn, att lära sig svenska språket och att komma in i det svenska samhället. 

Webb-TV: Sverige tillsammans

Konferensen Sverige tillsammans och tio parallella seminarier filmades och går att se i efterhand.