Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Dialog med textilbranschen för att minska farliga ämnen i textilier

Publicerad

Regeringen arbetar för att minska riskerna med kemikalier i vardagsmiljön. För att få långsiktigt hållbara lösningar på problemen kring farliga ämnen i textilier har klimat- och miljöminister Åsa Romson träffat företrädare för textilbranschen.

Ladda ner:

 • Bild på Klimat- och miljöminister Åsa Romson tillsammans med statssekreterare Gunvor G Ericson och Björn Dufva, enhetschef på Kemikalieenheten

  Klimat- och miljöminister Åsa Romson tillsammans med statssekreterare Gunvor G Ericson och Björn Dufva, enhetschef på Kemikalieenheten.

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

 • Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

 • Bild på Anna Gedda, Hållbarhetschef H&M

  Anna Gedda, Hållbarhetschef H&M

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

 • Bild på Örjan Brinkman, Ordförande Sveriges konsumenter

  Örjan Brinkman, Ordförande Sveriges konsumenter

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

 • Bild på Klimat- och miljöminister Åsa Romson

  Klimat- och miljöminister Åsa Romson

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Åsa Romson höll under fredagen den 23 oktober ett dialogmöte med 16 företrädare för den svenska textilbranschen och organisationer. Därefter arrangerades ett större möte och mingel. Klimat- och miljöministern inledde mötet och sedan talade även Kemikalieinspektionen och Internationella kemikaliesekretariatet. Mot slutet hölls ett panelsamtal med Ikea, Houdini och Filippa K.

Klimat- och miljöministern och 16 företag och organisationer skrev under ett brev adresserat till EU-kommissionen med en uppmaning om att EU ska göra skärpa regelverket kring farliga kemikalier i textilier.

Under dialogen framhölls behovet av större öppenhet och bättre information från kemikalieleverantörerna. Information i hela kedjan är en förutsättning för att kunna arbeta proaktivt. Vikten av arbeta med att ersätta farliga ämnen med bra alternativ underströks. Det lyftes även att kläder som återvinns ska vara fria från farliga kemikalier.

Branschdialoger som mötesform

Branschdialoger med fokus på kemikaliefrågan har hållits i Regeringskansliet tidigare. Dialogerna ger klimat- och miljöministern möjlighet till personliga möten och diskussioner med företrädare för branschen. Mötena ger också ett tillfälle att informera om regeringens politik och det pågående arbetet på området.