Estlands försvarsminister besökte Sverige

Den estniske nytillträdde försvarsministern Hannes Hanso besökte Stockholm den 14 oktober. Han togs emot av försvarsminister Peter Hultqvist på Karlbergs slott.

Peter Hultqvist tillsammans med Estlands försvarsminister Hannes Hanso
Försvarsminister Peter Hultqvist och Estlands Försvarsminister Hannes Hanso på Karlberg slott. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Under besöket diskuterade Hannes Hanso och Peter Hultqvist bland annat den säkerhetspolitiska situationen i närområdet och utvecklingen i Ukraina. Ministrarna diskuterade också bilaterala och regionala försvarspolitiska samarbeten, bland annat relaterade till Nato:s partnerskap och det svenska ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

- Regeringen fäster stor vikt vid det regionala samarbetet och ett tydligt behov är att knyta våra baltiska grannländer närmare, bland annat till vårt nordiska samarbete. Det är bland annat en av prioriteringarna under vårt ordförandeskap i Nordefco i år. Länderna runt Östersjön har både möjlighet och ansvar att påverka utvecklingen i regionen. Ett fördjupat samarbete stärker säkerheten och främjar en fredlig utveckling.