Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Ett Sverige tillsammans för nyanländas etablering

Publicerad

Måndag den 12 oktober samlas kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer för att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Statsminister Stefan Löfven står värd för konferensen och har bjudit in cirka 800 deltagare till en nationell samling, Sverige tillsammans.

Syftet med dagen är att samla alla krafter som kan bidra till att förbättra nyanländas etablering.

I regeringsförklaringen informerade statsministern om den nationella samlingen och att syftet med dagen är att regeringen träffar olika aktörer i samhället för att ta fram de bästa lösningarna för ett starkt svenskt mottagande. Genom olika seminarier kommer det vara möjligt att ta del av framgångsrika arbetssätt som tillämpas runt om i landet.

- Det är viktigt att Sverige nu samlas. Målet är att nyanlända vuxna snabbt kan börja jobba, att nyanlända barn ska få en så bra skolgång som möjligt och att alla nyanlända ska ges rätt förutsättningar att komma in i det svenska samhället, säger statsminister Stefan Löfven.

Under dagen medverkar även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Den nationella samlingen äger rum mot bakgrund av den senaste tidens akuta situation med allt fler människor som flyr till Sverige från krig och förtryck i andra länder. Detta gör att det finns ett stort behov av fler och mer effektiva insatser för att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

- Det handlar om människor som många gånger flytt för sina liv och under svåra förhållanden kommit för att söka skydd i vårt land för att börja ett nytt liv här. Bara om vi alla hjälps åt kan vi skapa goda förutsättningar för detta, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har samordningsansvar för etableringen av nyanlända och regeringen har presenterat stora reformer av etableringspolitiken i syfte att uppnå ett effektivt mottagande i hela landet. Arbetsmarknadsministern  talar under dagen om regeringens etableringspaket och professor Olof Åslund, IFAU, ger en bild av forskningsläget. Därefter blir det panelsamtal om goda exempel och framgångsfaktorer för arbetet.

Språket är ett exempel på en mycket viktig del  som är avgörande för att nyanlända lättare ska komma in i samhället och arbetslivet. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att leda ett samtal om hur organiserat engagemang stärker, förändrar och ger kraft.

- Frivilligsverige utgör en central del för att de människor som nu är på flykt och kommer till Sverige ska ges en möjlighet att också få en plats i vårt samhälle. Nu bidrar regeringen med ytterligare 10 miljoner kronor för att de frivilliga krafterna ska kunna fortsätta att hjälpa och även möta upp det stora engagemang som just nu blommar runt om i hela landet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Under våren 2016 följs Sverige tillsammans upp med regionala konferenser i alla län. Syftet är att samla representanter från kommunerna i respektive region och berörda myndigheter för att diskutera utmaningar och möjligheter i flyktingmottagandet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.