Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Artikel från Statsrådsberedningen

Fokus på nordiskt framtidsarbete

Publicerad

Regeringens minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina Persson befinner sig i Reykjavik för att delta i Nordiska rådets session. Hon ersätter dessutom statsminister Stefan Löfven på toppmötet Northern Future Forum.

Bild på Kristina Persson.
Sveriges minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina Persson vid Nordiska Rådets session 2015 i Reykjavik på Island. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Kristina Persson, vad händer i Reykjavik?  

- Jag representerar den svenska regeringen i olika möten med det nordiska presidiet. Jag ersätter också statsministern under Northern Future Forum som syftar till att dela erfarenheter mellan länderna och diskutera kreativa näringar och hur nya innovativa branscher och affärsverksamheter kan växa fram. Här deltar regeringscheferna från de nordiska och baltiska länderna samt Storbritanniens premiärminister David Cameron.

Du är ju regeringens minister med ansvar för nordiskt samarbete. Vilka är de mest aktuella frågorna i Norden just nu?

- Flyktingsituationen berör oss ju alla och jag ser en väldigt stark uppslutning kring det nordiska samarbetet, både i denna fråga och andra frågor. Klimatfrågan, Arktis samt frågor om säkerhet och försvar är andra aktuella frågor. Vi pratar också om hur de nordiska ländernas beskickningar ska kunna samarbeta och samordnas bättre i andra länders huvudstäder genom ett annat nordiskt lands beskickning än den egna.

Vad ser du fram emot under diskussionerna på Nordic Future Forum?

- Det är många, viktiga frågor som kommer att diskuteras och många experter som deltar. Därför ser jag det som ett bra tillfälle för kunskapsinhämtning eftersom många av frågorna berör viktiga framtidsfrågor vilket knyter an till mina andra ansvarsområden strategi- och framtidsfrågor, och här tänker jag särskilt på Uppdrag: Framtid som är regeringens gemensamma arbete med långsiktig idé- och politikutveckling för att möta framtidens utmaningar.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.