Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsministern höll tal om hotet från massförstörelsevapen

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 30 september på CBRNE-dagarna i Umeå. Dagarna arrangeras av Totalförsvarets Skyddscentrum, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

CBRNE handlar om krisberedskap samt säkerhets- och försvarspolitiska frågor rörande kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. Temat på årets CBRNE-dagar var ”Från globalt till lokalt”.

Pågående forskning presenterades från representanter från flera myndigheter och högskolor. Försvarsministern inledde med att sätta frågorna i ett strategiskt sammanhang. En försämrad säkerhetspolitisk situation i vår omvärld som regeringen bedömer kommer att fortsätta försämras gör att Sverige inte kan bortse från hotet från massförstörelsevapen.

CBRNE

CBRNE är en förkortning för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. Under detta begrepp samlas det krisberedskapsarbete som har med farliga ämnen att göra. CBRNE-frågor spänner över ett brett område och utöver krisberedskapen berörs även utrikes- och säkerhetspolitik och det militära försvaret.