Fortsatta diskussioner om migrationsfrågorna på Europeiska rådet

Det var migrationsfrågan som än en gång stod i centrum när EU:s stats- och regeringschefer möttes på Europeiska rådet i Bryssel den 15 oktober. Diskussionerna gällde både de mottagningscenter som ska upprättas inom EU och unionens gemensamma återvändandepolitik. Statsminister Stefan Löfven deltog i EU-toppmötet.

Statsminister Stefan Löfven i möte med Donald Tusk
Inför toppmötet träffade statsminister Stefan Löfven Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s stats- och regeringschefer antog slutsatser om ökat samarbete inom migrationsområdet där bland annat ökat samarbete med tredje länder, gränskontroll och återvändande tas upp. Den politiska och militära situationen i Syrien respektive Libyen diskuterades och dessa faktorers inverkan på migrationsströmmarna och togs också upp av rådet.  

Utöver migrationsfrågan togs även EMU och Storbritanniens kommande folkomröstning om EU upp vid Europeiska rådet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Luxemburgska ordförandeskapet

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Slutsatser Europeiska rådet 15 okt 2015

Slutsatser Europeiska rådet 15 okt 2015