Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Artikel från Näringsdepartementet

Grön omställning lyftes vid skogsprogrammets programråd

Publicerad

Vid sitt möte den 1 oktober gästades programrådet för det nationella skogsprogrammet av framtidsminister Kristina Persson som inledde med att övergripande berätta regeringens arbete med framtids- och strategifrågor, ”Uppdrag framtid”.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete sittande vid ett bord
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, vid programrådets möte. Foto: Regeringskansliet

Tanken är att det ska stärka det långsiktiga och tvärsektoriella inslaget i regeringens arbete och även bidra till att vi har en politikutveckling kan i tid, hantera viktiga samhällsutmaningar.

- Det nationella skogsprogrammet är ett bra projekt med stor bredd och kompetens som ligger helt rätt i tiden, konstaterade Kristina Persson sedan och tog upp den gröna omställningen och omställningen till en biobaserad och fossilfri framtid där skogen självklart spelar en stor roll.

Kristina Persson beskrev att regeringens framtidsarbete har tre fokusområden:

  • arbete i framtiden,
  • grön omställning och konkurrenskraft,
  • global samverkan.

Hon konstaterade att de nordiska länderna har mycket gemensamt när det gäller många frågor kopplade till den gröna omställningen och särskilt då skogens betydelse för den.

- Eftersom jag också ansvarar för nordiskt samarbete är min förhoppning av vi inom det nordiska samarbetet kan göra gemensam sak och visa omvärlden att det är möjligt att med skogens hjälp nå väldigt långt, det vill säga ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht delade med sig av sina intryck av från den intensiva period som arbetet med skogsprogrammet nu befinner sig i.

- Det har också varit en rejäl uppstart med de arbetsgrupper som vi har tillsatt på programrådets inrådan. Det blev en positiv uppstart och det känns skönt att arbetsgrupperna har börjat arbeta. Det sjuder verkligen av idéer ute i landet, konstaterade han.

I Skellefteå lyftes bland annat träbyggande, hur skoglig utbildning och integration kan samordnas samt den stora potentialen som finns inom ekoturismen och arbetet med jämställdhet i skogen. Vid dialogmötet i Växjö lyftes innovation och hur vi i framtiden bör och kan använda den skogliga råvaran. Utbildning och hur man skapar ett ökat intresse för skogen och dess värden diskuterades också.

- Jag har två regionala dialogresor kvar nu under hösten, en i Östersund och så slutligen i Karlstad i december. Jag har också börjat fundera på möjliga aktiviteter under våren 2016 för att fånga upp idéer till skogsprogrammet, berättade landsbygdsministern också.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.