Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Intresse för avinstitutionalisering av barnhem

Publicerad Uppdaterad

Rumänien och Sverige har tillsatt en arbetsgrupp med tjänstemän från de båda länderna. Arbetsgruppen möttes första gången i Stockholm den 8-9 oktober. Från Rumänien deltog nio medarbetare vid det rumänska social- och arbetsmarknadsdepartementet, EU-fondsministeriet en medarbetare från rumänska ambassaden.

Grupp med människor uppställd
Rumänien och Sverige har tillsatt en arbetsgrupp med tjänstemän från de båda länderna. Arbetsgruppen möttes första gången i Stockholm den 8-9 oktober. Fr. v. Ammi Cederström, Elisabeta Trifan, Cristina Grozavu, Mihaela-Cristina Cristea, Ola Florin, Ivona Batali, Daniela Moroşanu, Mihail Stoican, Pernilla Baralt, Anita Cristea, Niclas Jacobson, Karin Stillerud, Daniela Motorga, Elena Iordanescu och Johanna Hjalmarsson. Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

Den rumänska arbetsgruppen önskar bland annat få kunskaper om svenska erfarenheter av avinstitutionaliseringar av barnhem och hem för personer med funktionsnedsättning. Gruppen besökte bland annat stadsmissonens verksamhet för utsatta och hemlösa EU-medborgare och en dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Färdigställd arbetsplan

Den 14-16 december träffades arbetsgruppen i Bukarest. Fokus för mötet var att färdigställa en arbetsplan för det löpnande arbetet under 2016-2017. Delegationen träffade även ett antal frivilligorganisationer och gjorde studiebesök till sociala företag, boenden och en skola.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.