Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

”Jag lovar att ta med mig deras berättelse”

Publicerad

Biståndsminister Isabella Lövin träffar kvinnliga jordbrukare i byn Cebollullo under sitt besök i Bolivia. Klimatförändringarna hotar deras by och försörjningsmöjligheter då glaciären på berget Illimani smälter. De är helt beroende av avrinningen från glaciären för vattenförsörjning.

Biståndsminister Isabella Lövin vid berget Illimani, Bolivia.
Biståndsminister Isabella Lövin vid berget Illimani, Bolivia. Foto: Annika Flensburg, Regeringskansliet

Enligt beräkningar kommer glaciären vara helt smält om 30 år. Med hjälp av bland annat svenskt stöd har de utvecklat metoder för att anpassa jordbruket och bättre hushålla med vattnet. De har också jobbat med att stärka kvinnors ledarskap i byn.

Kvinnorna bad Isabella Lövin att föra deras berättelse vidare till klimattoppmötet i Paris och verka för att stoppa klimatförändringarna.

Jag lovar att ta med mig deras berättelser och kämpa för ett bra avtal i Paris. Sverige prioriterar klimatarbetet högt. Det är inte bara en angelägenhet för byborna här i Cebollullo eller för oss i Sverige utan för hela världen. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer, säger biståndsminister Isabella Lövin.