Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Jämställdhet och barn när Åsa Regnér besöker Japan

Jämställdhet och barnfrågor står i fokus när Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker Japan mellan den 13 och16 oktober. Under besöket har Åsa Regnér överläggningar med japanska regeringsföreträdare och parlamentariker och deltar också i en rundabordsdiskussion om jämställdhet.

 • Japanska barn lämnar blommor till hukande kvinna

  -Vi besökte den förskola som finns i äldreboendets lokaler. Interaktion mellan generationerna är viktig, säger Åsa Regnér.

  Foto: Marielle Nakunzi/Regeringskansliet

 • Kvinna med blomsterbukett böjer sig ned och skakar hand med äldre japansk kvinna

  -På äldreboendet träffade vi ett par som valt separata rum, berättar Åsa Regnér.

  Foto: Marielle Nakunzi/Regeringskansliet

 • Japansk och Europeisk kvinna samtalar. I bakgrunden orkidéer.

  Åsa Regnér samtalar med Ms Keiko Takekawa, generaldirektör på Gender Equality Bureau, Cabinet Office. Samtalet rörde detaljer om den japanska regeringens ansträngningar för att stödja jämställdhet mellan könen.

  Foto: Marie Nakunzi/Regeringskansliet

 • Tre damer och två herrar framför fönster med persienner

  Gruppen som under onsdagen diskuterade möjligheterna till samarbete inom ramen för FN-resolution 1325. Fr.v. ambassadör Magnus Robach, Ms Akiko Yamanaka, Special Ambassador for Peacebuilding, Åsa Regner, barn- äldre och jämställdhetsminister, Mr Satoshi Suzuki, Deputy Director-General, European Affairs Bureau och Marielle Nakunzi, politiskt sakkunnig.

  Foto: Regeringskansliet

FN, jämställdhet och äldreboende

Åsa Regnér inledde fredagen med att besöka UN Women Japan Liaison Office.

-Jag träffade direktören Kayoko Fukushima och vi talade om behovet av att upprätthålla ländernas givande till FN. Dessutom talade vi om FN-kampanjen HeforShe, säger Åsa Regnér.

Efteråt besökte Åsa Regnér ett äldreboende i Shinjuku där hon talade med några av de inneboende äldre. I samtal med lokala politiker och tjänstemän fick Åsa Regnér kunskaper om förutsättningar och utmaningar för äldreomsorgen i Japan. Äldreboendet har ett vänskapsboende på Vendelsö.

-På boendet träffade vi ett äldre par som hade valt att bo i separata rum. Vi besökte också den förskola som finns i lokalerna. Interaktion mellan generationerna är viktig, säger Åsa Regnér

Vid en jämställdhetsdiskussion arrangerad av Svenska ambassaden och tidningen Yomiuri samtalade deltagarna om bredare jämställdhetsfrågor utifrån japanska och svenska perspektiv inom näringsliv och offentlig sektor.

Dagen avslutades med Business Swedens och ambassadens evenemang Kids Week där Åsa talade om barns rättigheter och jämställdhet och framtida samarbete mellan Japan och Sverige.

Slutligen delade Åsa Regnér ut priset "Most stylish dad"  där motiveringen är pappaledighet och mäns deltagande i barnets liv.

Progressiva reformer i Japan spelar roll

Torsdag morgon mötte Åsa Regnér Japans nytillträdda jämställdhetsministern Mr Katsunobu Kato. Ministrarna talade dels om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, dels om möjlig framtida samverkan mellan Sverige och Japan.

- Sveriges relationer till Japan är viktiga ur främjandesynpunkt och som samarbetspartner på bland annat äldreområdet och i jämställdhetsfrågor. Japan står i ett vägskäl med en åldrande befolkning. Jämställdhet och kvinnors ökande arbetskraftsdeltagande är nyckeln till många frågor.Vad som händer i Japan är viktigt i resten av världen och progressiva reformer här spelar roll. Det finns ett stort intresse för Sverige i Japan och vi har intresse av att lära av varandra, säger Åsa Regnér.

Under eftermiddagen inledningstalade Åsa Regnér vid ett seminarium om barnlitteratur. Syftet med mötet var att stödja svensk barnlitteratur men även den svenska synen på barns rättigheter.

Speech by Minister for children Åsa Regnér about children´s literature in Tokyo, oktober 2015

Gemensamma intressen i FN:s säkerhetsråd

Under onsdagen deltog Åsa Regnér i rundabordssamtal om hur viktigt det är att lyfta fram betydelsen av FN:s resolution 1325. Deltagarna samtalade om hur Japan och Sverige gemensamt ska kunna samarbeta kring kvinnor, fred och säkerhet utifrån perspektivet att Sverige och Japan tar plats som icke-permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Under samtalet lade deltagarna vikt vid sådana förslag som i ett senare skede kan komma att uppmärksammas och utvecklas vidare.

-Vi talade om framtida samarbete i Säkerhetsrådet om kvinnors delaktighet i konfliktlösning och post-konfliktarbete, säger Åsa Regnér.

Samarbetet med Japan utvecklas

Tisdagens inledande möten var givande. I samtal uttrycker båda delegationerna att samarbetet ska utvecklas.

Den svenska delegationen träffade politiker, företagare, intresseorganisationer och dessutom besökt arbetsplatser.

Under samtalen har uppmärksamheten främst kommit att ägnas åt jämställdhet och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

- Det glädjer mig att jämställdhet och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har starkt fokus under besöket, säger Åsa Regnér.

Pressmeddelande: Jämställdhet och barnrättsfrågor i fokus under Åsa Regnérs Japanbesök

 

En europeisk och en japansk kvinna håller upp var sin bok.
- Det glädjer mig att jämställdhet och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har starkt fokus under besöket, säger Åsa Regnér. Här tillsammans med vice minister Miki Yamada. Foto: Regeringskansliet