Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringen ger FOI i uppdrag att analysera hur Afghanistaninsats påverkat Försvarsmakten

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att genomföra en särskild analys som innebär att FOI ska belysa hur det svenska deltagandet i Isaf under perioden 2002-2014 har påverkat Försvarsmakten och den samlade militära förmågan.

Personal- och materielfrågor är centrala. Analysuppdraget kan ses som ett självständigt komplement till den utvärdering av Sveriges samlade engagemang i Afghanistan som regeringen fattade beslut om den 9 juli med Tone Tingsgård som utredare.
FOI ska genomföra analysen i nära dialog med berörda aktörer och uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2016.

Isaf

Isaf står för International Security Assistance Force och var en internationell styrka i Afghanistan. Insatsen har pågått sedan år 2002. Från september 2014 består det svenska bidraget av cirka 50 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna eller i Isaf-staber.